2020-03-05 09:30Press release

Ett års långtidsstudie på digital artrosbehandling gav överraskande stor symtomlindring

Dagliga påminnelser har underlättat följsamheten, vilket förbättrar resultaten av behandlingen.Dagliga påminnelser har underlättat följsamheten, vilket förbättrar resultaten av behandlingen.

En nyligen publicerad klinisk långtidsstudie visar att digital artrosbehandling halverade patienternas smärta och ökade den fysiska funktionen med 43%.

-Vi förväntade oss att patienterna skulle bli bättre, men att de blev så här bra överraskade oss. Enkelheten i att under lång tid fortsätta träna via appen är förmodligen en del av förklaringen till dessa goda resultat, säger Håkan Nero, forskare och fysioterapeut från Lunds Universitet.

499 patienter i åldern 56-68 år, varav majoriteten var kvinnor, med diagnostiserad knä- eller höftartros genomgick programmet i 6 månader. Av dessa fortsatte 138 individer programmet i ett år. Den digitala behandlingen innefattar aktiviteter som endast kräver fem till tio minuters aktivitet per dag. Varje vecka fick patienterna också rapportera den smärtan de upplevde och varannan vecka testa sin fysiska funktion.

Efter 6 månader, då patienterna använt appen i genomsnitt fem av veckans sju dagar, hade patienterna i genomsnitt minskat smärtan med 45% och ökat den fysiska funktionen med 43%. En förändring som medför att patienterna blir nöjda med sin livskvalitet och anser sig ha acceptabla symtom.

- Det som verkligen sticker ut är att resultaten såg lika bra ut efter 12 månader och att det inte skiljde sig inte åt mellan de med höft- eller knäartros, mellan kön eller mellan personer i olika åldrar säger Leif Dahlberg, medicinsk chef på Joint Academy och seniorprofessor vid Lunds Universitet.

-Traditionellt så brukar artros i höft vara svårare att behandla än knä, säger Håkan Nero.

Håkan Nero konstaterar vidare att i tidigare traditionella studier över cirka 3 månader har träningen utförts några gånger per vecka. Digital behandling möjliggör en väldigt hög följsamhet med kontinuerlig träning över lång tid tack vare dagliga påminnelser och att övningar kan göras var och när man vill. Resultat likt dessa kan påtagligt förändra hälsoläget för de miljontals människorna med artros i världen när kännedom om appen successivt ökar.

Läs hela studien här: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229783

Deklaration av bindningar: Grundbehandling av artros via en app drivs av företaget Joint Academy. Bakom forskningen och den vetenskapliga artikeln om denna behandling står forskare vid Lunds universitet; Håkan Nero och Stefan Lohmander är deltidskonsulter på Joint Academy. Leif Dahlberg är medicinsk chef.


About Joint Academy

Joint Academy är en evidensbaserad behandling för artros enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Joint Academy kopplar ihop fysioterapeuter med patienter för en individanpassad behandling online. Patienterna får via behandlingen dagliga övningar som syftar till att stärka musklerna kring de utsatta lederna, öka rörligheten och därmed minska smärtan. Patienten får i lektioner lära sig mer kring artros och vid behov hjälp med viktkontroll. En personlig fysioterapeut följer kontinuerligt upp och stöttar patienten genom hela behandlingen.

Contacts

Lukas Ohlsson
PR & Communications Manager
Lukas Ohlsson